Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Lupaus Pyhästä Hengestä

Lupaus Pyhästä Hengestä

Johanneksen evankeliumin luku 14:

Jeesus sanoo:

"Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni.

16. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,

17. Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä.

18. En minä jätä teitä orvoiksi vaan tulen luoksenne.

19. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää näe minua, mutta te saatte nähdä minut, sillä minä elän ja tekin saatte elää.

20. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja te olette minussa ja minä teissä.

21. Se, jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja joka rakastaa minua, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle.

22. Juudas - ei se Iskariot - sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmaista itsesi meille etkä maailmalle?"

23. Jeesus vastasi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan.

24. Se, joka ei rakasta minua, ei pidä minun sanojani. Mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

25. Tämän minä olen puhunut teille ollessani teidän luonanne.

26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut." 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Joh. 14:15-26)

Lupaus Puolustajasta

15.Rakkaus ja kuuliaisuus kuuluvat yhteen. Kuuliaisuus on todiste rakkauden aitoudesta (j. 21). Kuuliaisuus on rakkauden välttämätön seuraus.

"Minun käskyni", sanoo Jeesus korostaen jumalallista arvovaltaansa.

16.Sanonta "toinen Puolustaja" ilmaisee, että he tunsivat yhden jo ennestään. Hän oli Jeesus itse. Jae korostaa sitä, että Henki on erillinen persoona.

"Puolustaja (paraklêtos)" merkitsee 'auttaja, asianajaja, neuvonantaja, lohduttaja'. Ut:ssa viisi kertaa esiintyvä sana (14:26; 15:26; 16:7 ja 1 Joh 2:1) tulee verbistä "parakaleè", joka merkitsee 'kutsua rinnalleen, huutaa avuksi'. Vastaava latinan sana on "advocatus". Mutta näillä on eroa. Latinan "advocatus" tarkoittaa, että joku puhuu toisen puolesta oikeudessa, mutta tätä merkitystä ei ole kreikan sanalla "paraklêtos". Kreikkalaisen tuomioistuimen edessä syytettynä oleva sai puhua itse puolestaan, mutta hän voi ottaa mukaan ystävän, joka oli moraalisena tukena ja pystyi todistamaan hänen elin tavoistaan tavallisena kansalaisena.

Tämä "toinen Puolustaja", josta Jeesus puhuu, ei ole puolestapuhuja Isän edessä. Sitä tehtävää hoitaa Jeesus itse (1 Joh 2:1). Mutta Henki puhuu meille Isän puolesta. Hän jää luoksemme "iankaikkisesti" ja ilmoittaa uskollisesti Jumalan hyvän tahdon.

17.Maailma ei voi milloinkaan tulla osalliseksi totuuden Hengestä, koska se ei tunne eikä tunnusta häntä, joka on tie, totuus ja elämä (j. 6). Se ei tunnusta Isää eikä Poikaa (1:10; 5:43; 15:21; 16:3). Opetuslasten laita on toisin. He tuntevat Jeesuksen (10:14), ja hän on pysyvä heissä (15:4; 17:23). Näin on myös Hengen laita. Totuuden Henki johdattaa kansansa totuuden valtakuntaan, jossa Kristus Hengellään vaikuttaa.

18.Lohdutuksena oli, että Jeesus tulisi heidän luoksensa jälleen Hengen vuodatuksessa. Henki nimittäin kirkastaa Kristusta. Hän antaa uskoville Jeesuksen siunauksen ja hänen opetuksensa.

Jeesus oli ollut heidän auttajansa ja ystävänsä ja osoittanut heitä kohtaan isällistä huolenpitoa. Hän ei ohjaisi heitä pois siitä olotilasta, johon oli heidät vienyt, se vain alkaisi toimia uudella tavalla.

19.Nähdessään hänet ylösnousseena opetuslapset saivat todisteen siitä, että hän eli. Ja hänen ylösnousemuksensa varmisti heille heidän oman ylösnousemuksensa. Nämä sanat lausuttiin torstain ja perjantain välisenä yönä, ja perjantaina Jeesus oli kuoleva. He jäisivät yksin lyhyeksi ajaksi. He tulisivat saamaan jatkuvia todisteita siitä, että Jeesus eli ja että he elivät hänessä.

20."Sinä päivänä" ei välttämättä viittaa johonkin määrättyyn päivään, vaan se voi tarkoittaa ajanjaksoa. Tässä kerrotaan siitä, mitä tulisi tapahtumaan sekä Jeesuksen ylösnousemuksen yhteydessä että Hengen saapuessa helluntaipäivänä.

21.Mestari odotti opetuslapsilta rakkautta, joka ilmeni kuuliaisuutena. Tämä rakkaus palkittaisiin vielä suuremmalla rakkaudella, ja Kristus ilmoittaisi itsensä heille. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus ei kertaakaan näyttäytynyt maailmalle, vaan ainoastaan opetuslapsille (Apt 10:41).

22.Tämä oli opetuslasten neljäs kysymys. Yleistä ihmettelyä 16:17:ssä lukuun ottamatta tämä on viimeinen suora henkilökohtainen kysymys. Sen jälkeen he kuuntelivat Mestaria. Juudaksen kysymys oli toki luonnollinen. Eikö Messias ollut koko maailman Messias? Se ei kuitenkaan todista suuresta hengellisestä valosta, vaan muistuttaa asennetta, joka Jeesuksen veljillä oli ollut häntä kohtaan (7:3-4).

23.Jeesuksen vastaus osoittaa, että Messiaan valtakunta on uskon ja rakkauden valtakunta. Kuningas ilmoittaa itsensä niille, jotka uskovat häneen ja rakastavat häntä. Jeesuksen vastauksessa toistuu osapuilleen jakeen 21 sisältö, mutta »käskyn» tilalla on »sana». "Jäädä asumaan" kuvaa hyvin läheistä yhteyttä. Vanhassa liitossa israelilaisten temppelin päätarkoitus oli, että Herra asui kansansa keskellä (2 Moos 25:8; 29:45). Tässä tarkoitettu asumus ei liity mihinkään erityiseen pyhäkköön. Kysymys on Jumalan läsnäolosta jokaisessa Jeesusta rakastavansa, joka elää ylösnousseen Herransa yhteydessä, ensin seurakunnassa, sitten kirkkaudessa.

24.Kuuliaisuutta ei voi olla siellä, missä ei ole rakkautta. Opetuslapset eivät olleet täydellisiä, mutta heidän asenteensa Jeesukseen oli sellainen, että he pystyivät ottamaan vastaan hänen ilmoituksensa itsestään. Maailma ei koskaan voi ottaa vastaan niitä hengellisiä totuuksia, joita ilmoitetaan opetuslapsille. Vrt. j. 15, 21 ja 23.

25.Näissä sanoissa on jäähyväisten tuntua. Niin kauan kuin Jeesus oli heidän luonaan, hänen sanansa eivät tehneet heihin niin voimakasta vaikutusta kuin myöhemmin, kun Henki muistutti heitä kaikesta, mitä hän oli sanonut (j. 26). Sanat voivat näyttää ristiriitaisilta jakeelle 23, jossa hän sanoi tulevansa asumaan heidän luokseen. Mutta vastaisuudessa hän olisi heidän luonaan toisella tavalla.

26.Puolustajan ollessa opetuslasten kanssa hän toistaisi elävästi heille kaikki Jeesuksen puhumat asiat. Niin kuin Kristus tuli Isän nimessä, Henki tulee Kristuksen nimessä. Kristuksen tehtävä oli ilmoittaa Isä. Hengen tehtävä on ilmoittaa Kristus.

 

Sivun alkuun

©2020 Lupaus Pyhästä Hengestä | JEESUS ON TULOSSA - suntuubi.com