Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Tie, totuus ja elämä

Tie, totuus ja elämä

Johanneksen evankeliumin luku 14:

Jeesus sanoo:

"Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun.

2. Minun Isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa?

3. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.

4. Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte." 

5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka sitten voisimme tietää tien?"

6. Jeesus vastasi:

 "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.

7. Jos te tunnette minut, tulette tuntemaan myös minun Isäni. Tästä lähtien te tunnette hänet ja olette nähneet hänet."  

8. Filippos sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme siihen."

9. Jeesus vastasi: "Näin kauan aikaa olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippos! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka sinä voit sanoa: 'Näytä meille Isä'?

10. Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Niitä sanoja, joita minä puhun teille, en puhu omasta aloitteestani. Isä asuu minussa, ja teot ovat hänen tekojaan.

11. Uskokaa minua, että minä olen Isässä ja Isä on minussa. Jos ette muuten usko, uskokaa edes tekojeni tähden.

12. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän tekee niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne, sillä minä menen Isän luo.

13. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isä kirkastettaisiin Pojassa.

14. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, sen minä teen."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Joh. 14:1-14)

Tie, totuus, elämä

1.Jeesus sanoi, ettei opetuslasten tarvitsisi pelätä. Hän menisi pois. Sen hän oli jo aikaisemmin ilmoittanut heille (7:33; 8:14,21; 13:33,36), mutta he eivät saisi hätääntyä. Moni asia teki heidät murheellisiksi, ensinnäkin uusi tilanne:

Jeesus lähtisi heidän luotaan.

Myös Juudaksen kavallusta ja Pietarin kieltämistä koskevat ennustukset saattoivat synnyttää levottomuutta. Mutta kaikesta huolimatta heillä pitäisi olla sama usko Jeesukseen kuin heillä oli Jumalaan. Usko häneen merkitsi uskoa Jumalaan. Jeesuksen sanat eivät olleet harras toivomus, vaan käsky, ja tämä käsky perustui ehdottoman varmoihin ja kestäviin tosiasioihin.

2.Jeesuksen poislähtö oli välttämätön. Hän lähti valmistamaan opetuslapsille sijaa Isän kodissa. Hän ei eronnut heistä ainaiseksi. He saisivat olla jälleen yhdessä Isän kodissa. Sinne Jeesus valmisti sijaa omilleen kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Ilman tätä pelastustyötä kukaan ei voisi päästä Isän kotiin.

3."Otan teidät tyköni (paralambanè)" tarkoittaa myös: otan teidät mukaani. Hän tulee meitä hakemaan (1 Tess 4:16-17).

4.Tie on Jeesus itse (j. 6). Hän oli sanonut tämän heille jo aiemmin (10:7,9,38; 12:26,44,45,49,50). Pietari oli osoittanut, ettei hän tuntenut tietä (13:36), mutta sekä hänen että muiden olisi pitänyt ymmärtää, mistä oli kysymys.

5.Tässä seuraa toinen kysymys. Tuomas sanoi, mitä muut ajattelivat ja minkä Pietari oli jo ilmaissut (13:36-37). Hänen kysymyksensä oli johdonmukainen. Ellei tiedä päämäärää, on selvää, ettei voi tuntea tietäkään. Mutta kaiken sen jälkeen, mitä Jeesus oli sanonut, hänen olisi pitänyt tietää.

6.Samoin kuin Jeesus on ainoa Isän luo johtava ovi (10:9), hän on myös tie hänen luokseen. Tämä on yksi Johanneksen evankeliumin suurista "Minä olen (ego eimi)" -lauseista. Muut ovat 6:48; 8:12; 8:58; 10:9; 10:11; 11:25; 15:1). Jeesus ei vain ilmoita tietä, hän on tie. Hän opetti Jumalan tietä totuudessa (Mark 12:14), hän ohjaa meidän jalkamme rauhan tielle (Luuk 1:79), ja hän on valmistanut uuden ja elävän tien (Hebr 10:20). Kaiken tämän hän on voinut tehdä siksi, että hän itse on tie. Hän on tie Jumalan luota ihmisten keskuuteen ja ihmisten luota Jumalan yhteyteen. Muuta tietä ei ole. Jeesus on myös elävä totuus Jumalasta, se totuus, joka pyhittää, johdattaa ja tekee vapaaksi (8:32; 17:17). Hänellä on elämä itsessänsä (5:26), ja hän on elämän antaja (3:16; 6:33; 10:28; 11:25). Hänellä on iankaikkisen elämän sanat (6:68). Hän tuli, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys (10:10). Juutalaisen uskonnon kolme keskeistä käsitettä - tie, totuus ja elämä - saavat uuden sisältönsä Kristuksessa. Hän on ainoa Vapahtaja, Apt 4:12. Jeesus selitti olevansa tie todelliseen elämään.

7.Jeesus oli todellinen ihminen. Hänet voitiin oppia tuntemaan. Ja se, joka oppi tuntemaan hänet, oppi tuntemaan myös Jumalan, sillä tämä todellinen ihminen oli samanaikaisesti Jumalan Poika ja yhtä Isän kanssa (1:1; 10:30).

Jeesuksen teot

8.Filippus oli Jeesuksen ensimmäisiä opetuslapsia (1:43-46). Hän oli arka ja syrjäänvetäytyvä, mutta tuona ratkaisun hetkenä hän sai lausua kaikkien opetuslasten puolesta oikeat sanat. Hän sanoi "meille". Jos he vain saisivat Mooseksen ja muiden Jumalan miesten lailla nähdä Jumalan (2 Moos 24:10-11), heiltä ei puuttuisi mitään. Mutta näille kahdelletoista oli suotu suurempi etuoikeus kuin Vanhan testamentin pyhille.

9.Alusta lähtien Filippus ja muut opetuslapset olivat uskoneet, että Jeesus oli Messias (1:45), mutta vasta vähitellen heille selvisi, mitä tämä merkitsi. Tänä synkkänä yönä he alkoivat ymmärtää, että hän oli todella Jumala ja yhtä Jumalan kanssa.

10.Saman, minkä Jeesus oli aikaisemmin sanonut juutalaisille (5:36; 10:25,37,38), hän toisti tässä ja seuraavassa jakeessa opetuslapsille. Hänen tarkoituksensa oli auttaa heitä ymmärtämään tekojen todistus. Hän puhui siitä vielä myöhemminkin (15:24). Isä ja Poika olivat niin täydellisesti yhtä, että Jeesuksen teot olivat Isän. Asia valkeni opetuslapsille hitaasti. Jeesus johdatti heitä kärsivällisesti eteenpäin.

11.Hänen tekojensa olisi itse asiassa pitänyt jo aikoja sitten saada heidät tästä vakuuttuneiksi. Elleivät hänen persoonansa, hänen elämänsä ja hänen sanansa olleet pystyneet johdattamaan heitä uskoon, niin heidän olisi pitänyt ajatella asiaa järjellään ja nähdä hänen jumalallisuutensa hänen teoissaan. Usko ei perustu kokemukseen, mutta Jeesuksen oman opetuksen mukaan on parempi uskoa tekojen perusteella kuin olla uskomatta lainkaan.

12.Jos he uskoisivat häneen, heidän olisi mahdollista tehdä jopa suurempia tekoja kuin hän oli tehnyt. Hän menisi Isän luo. Sieltä hän lähettäisi Pyhän Hengen (j. 16), joka antaa voiman (Apt 1:8). Hengellisten herätysten historia on kertomusta siitä, miten opetuslapset ovat saaneet korjata sitä, mikä kylvettiin vehnänjyvän pudotessa maahan ja kuollessa (12:24).

13.Jeesuksen nimi edustaa häntä itseään. Jeesuksen nimessä rukoileminen tarkoittaa rukoilemista luottaen yksin häneen, hänen tahtonsa ja Henkensä mukaisesti. Sellainen rukous perustuu uskoon. Se on Jumalan tahdon mukaista ja koituu hänen kunniakseen. Jeesus vastaa tällaiseen rukoukseen Isän oikealta puolelta.

14.Jeesuksen nimessä anominen on aina sopusoinnussa sen kanssa, mitä hän on ilmoittanut itsestään. Jeesuksen nimessä rukoileva ei halua mitään muuta kuin mitä Jeesuskin haluaa. Tässä on selvä kehotus rukoilla Jeesusta, ei yksinomaan Isää.

 

Sivun alkuun

©2020 Tie, totuus ja elämä | JEESUS ON TULOSSA - suntuubi.com